Manusia adalah ciptaan istimewa dan unik kerana diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kebenaran ini memberikan identiti dan tanggungjawab yang khusus kepada manusia serta kesedaran tentang krisis yang sedang dihadapinya. Kebenaran ini turut membentuk persepsi diri serta sikap yang benar terhadap sesama manusia dan ciptaan Allah.
 
Borang Pendaftaran: https://forms.gle/r2MDiC1tTS5eKvCL6
Tarikh Tutup Pendaftaran: 1hb Ogos 2022
 
Yuran Pendaftaran Individu: RM40 seorang
Yuran Pendaftaran Secara Kumpulan: RM25 seorang (hanya untuk kumpulan 5 orang ke atas)
 
*Untuk pendaftaran secara berkumpulan, sila memilih seorang wakil dalam kumpulan anda sebagai ketua untuk membantu pendaftaran dan perhubungan.
 
Untuk maklumat selanjut, sila rujuk kepada borang pendaftaran: https://forms.gle/r2MDiC1tTS5eKvCL6
Share This