Promosi Buku-Buku STS

STS mempunyai penerbitan yang tersendiri dan ingin memaklumkan bahawa terdapat buku-buku untuk dijual. Sila hubungi perpustakaan untuk maklumat yang lebih lanjut: 088-231 579. Semoga membaca dapat membuka minda dan memperdalam iman kita kepada Krisus. Dua buku berikut...
Ephesians: Relationship in Christ (Online Course)

Ephesians: Relationship in Christ (Online Course)

Ephesians: Relationship in Christ STS Online Certificate in Christian Studies (Complete a total of 8 online courses: 4 biblical, 2 theology, 2 others) This is one of the biblical courses for the Online Certificate in Christian Studies. Course Introduction: Ephesians...
Kitab Rut – Teologi dan Refleksi

Kitab Rut – Teologi dan Refleksi

Kitab Rut – Teologi dan Refleksi Kelas Dalam Talian oleh Seminari Teologi Sabah: Sijil Pelajaran Kekristianan Dalam Talian (Jumlah 8 Kursus) 4 Kursus Alkitab, 2 Kursus Teologi, dan 2 Kursus lain-lain. Kitab Rut adalah salah satu kursus teras. Pengenalan Kursus: Kitab...