Apakah kehendak Tuhan untuk setiap umat-Nya? Bagaimanakah kita memenuhi kehendak Tuhan ini? Kursus ini menjawab dua soalan ini melalui kajian ajaran-ajaran penting Alkitab dan mencadangkan bagaimana kita menilai dan menerapkan ajaran ini dalam hidup dan pelayanan kita.

Borang Pendaftaran: https://forms.gle/g8mohpsZ6BVLzBdx6
Tarikh Tutup Pendaftaran: 1hb Ogos 2022
Yuran Pendaftaran Individu: RM40 seorang; Yuran Pendaftaran Secara Kumpulan: RM25 seorang (hanya untuk kumpulan 5 orang ke atas)
*Untuk pendaftaran secara berkumpulan, sila memilih seorang wakil dalam kumpulan anda sebagai ketua untuk membantu pendaftaran dan perhubungan.

Untuk maklumat selanjut, sila rujuk kepada borang pendaftaran: https://forms.gle/g8mohpsZ6BVLzBdx6

Share This